Vítězství lobistických skupin

 

Zavedení oprávnění městské policie měřit rychlost vozidel de facto bez omezení, znamená opětovné vítězství lobistických skupin nad zdravým rozumem a touhou lidí po svobodě. Většina řidičů dobře ví, že se jedná o opatření, které nemá s bezpečností provozu na pozemních komunikacích mnoho společného. Primárním cílem je umožnit městům a obcím zalepit děravé rozpočty a to bez další finanční spoluúčasti státu. Těm občanům, kteří by o výše uvedeném pochybovali a bláhově si mysleli, že je erár chce ochránit od těch strašných silničních pirátů, se rozhodli vše rázně vysvětlit sami komunální politici. Jedním z nich je například starosta města Moravské Budějovice, který bez skurpulí vysvětluje, jaký bezpečnostní přínos má umístění radarů přímo u značky konec obce, která je od souvislé zástavby poněkud vzdálená. "Potřebujeme opravit chodníky, školy, školky, kulturní středisko. My ty peníze použijeme na zvelebení města," nechal se slyšet Vlastimil Bařinka. Samozřejmě chápeme, že školy a školky je potřeba podporovat, dokonce by nám nebylo proti mysli aktivně přispět. Problém je ale v tom, že to zároveň znamená odebrání bodů a při opakovaném altruismu budete odměněni i odebráním řidičského průkazu. Než takto přispívat, doporučujeme raději peníze investovat do zakoupení kvalitního antiradaru Valentine One, který Vás od nedobrovolného dárcovství alespoň částečně ochrání.